De Romeinse Limes polaroid

De Romeinse Limes

Kijk, daar komen de Romeinen.

Over bergen, langs ravijnen.

Op sandalen en in rokken

heel Europa doorgetrokken.

En zo wonnen ze terrein.

Lieten Franken en Bataven

dikwijls werken, als hun slaven.

Tot ze stopten bij de Rijn.

 

Refrein:

Van Carvium tot Traiectum

en tot Lugdunum aan zee

liep de Oud-Romeinse Limes.

Heerste eeuwen païs en vree.

De bezetter bracht beschaving

door een wegennet van steen.

Voor het eerst in de historie

werd Europa bijna één.

Kijk, ze wonen langs de bedding.

In hun handelsnederzetting.

Niets hield de Romeinen tegen.

Langs de limes kwamen wegen.

Hun belang was kolossaal.

Want de rijkdom van hun waren

bracht beschaving aan barbaren:

handel, munt, techniek en taal.

 

Refrein:

Kijk, daar zie je die Romeinen.

Na een eeuw of vier verdwijnen.

Van Turkije tot aan Londen

is er veel van hen gevonden.

Oude resten van de muur.

Ook al zijn ze weer verdreven,

zij veranderden ons leven.

Brachten bouwkunst en cultuur.

 

Refrein:

Voor het eerst in de historie

werd Europa bijna één.

Alle liedjes kunnen ook worden meegeleverd bij de cd’s als mp3 bestand.

U kunt dit aangeven bij uw bestelling.